ncbr, unia unia europejska, fundusze
   unijne, Łódź, Lodz

Dotacje unijne oraz osiągnięcia

Projekt „VGuard” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Cel projektu:

Rozwinięcie innowacyjnego systemu do przezskórnej stymulacji nerwu błędnego bazującego na urządzeniu – VGuard.

Kwota dofinansowania:

1 000 000,00 zł w tym dofinansowanie NCBiR 800 tys.


-----------------------------------

Neuromedical realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:
„Opracowanie i badania kliniczne urządzenia do stymulacji nerwu błędnego w leczeniu choroby Alzheimera V-Guard.”
Numer projektu: RPLD.01.02.02-10-0067/17-00.

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest opracowanie i badania kliniczne personalnego stymulatora mózgu w leczeniu choroby Alzheimera. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego , umożliwiającego leczenie zaburzeń poznawczych. Stymulator stanowić będzie pionierskie w skali globalnej rozwiązanie, wprowadzające na rynek nową metodę terapii opóźniającej rozwój lub cofającej objawy choroby. Skuteczność działania metody opiera się na łagodnej, całkowicie nieinwazyjnej stymulacji nerwu błędnego oraz produkcji neuroprzekaźników w strukturach mózgu bezpośrednio odpowiedzialnych za procesy konsolidacji pamięci (m.in. formacji hipokampa). Światowa unikalność polega na leczeniu wstępnych objawów choroby Alzheimera pod postacią łagodnych zaburzeń poznawczych (ang. mild cognitive impairment-MCI). Co ważne, dzięki współpracy stymulatora VGuard z urządzeniami mobilnymi możliwy będzie szybki odczyt parametrów stymulacji, co znacznie ułatwi personalizację terapii.


Planowane efekty:

Skonstruowanie urządzenia medycznego „V-Guard” do nieinwazyjnej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Alzheimera.


Wartość projektu:

6.079.706,49 PLN


Kwota dofinansowania:

3.348.671,60 PLN

Publikacje


 • Broncel A., Bocian R., Kłos-Wojtczak P., Konopacki J. 2021, Noradrenergic Profile of Hippocampal Formation Theta Rhythm in Anaesthetized Rats
 • Broncel A. ,Bocian R. , Kłos-Wojtczak P. , Kulbat-Warycha K. , Konopacki J. 2019, Vagal nerve stimulation as a promising tool in the improvement of cognitive T disorders.
 • Broncel A., Bocian R., Kłos-Wojtczak P., Konopacki J. 2018. Medial septal cholinergic mediation of hippocampal theta rhythm induced by vagal nerve stimulation. Plos One. 5;13(11).
 • Broncel A., Bocian R., Kłos-Wojtczak P., Konopacki J. 2018. Some technical issues of vagal nerve stimulation. An approach using a hippocampal formation theta rhythm. Brain Res Bull. 140:402-410.
 • Broncel A., Bocian R., Kłos-Wojtczak P., Konopacki J. 2017. Vagus nerve stimulation produces a hippocampal formation theta rhythm in anesthetized rats. Brain Res. 1675:41-50.
 • Calzato L.S., Ritter S.M., Steenbergen L. 2018. Transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS) enhances divergent thinking. Neuropsychologia 111 (2018) 72–76.
 • Jongkees B.J. Immink M.A., Finisguerra A., Colzato L.S. 2018.Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (tVNS) Enhances Response Selection During Sequential Action. Front Psychol. 2018; 9: 1159.
 • Sellaro R, de Gelder B, Finisguerra A, Colzato LS. 2018. Transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS) enhances recognition of emotions in faces but not bodies. Cortex, Volume 99, February 2018, Pages 213-223.
 • Jacobs HI, Riphagen JM, Razat CM, Wiese S, Sack AT., 2015. Transcutaneous vagus nerve stimulation boosts associative memory in older individuals. Neurobiol Aging. 2015 May;36(5):1860-7.
 • Lorenza S. Colzato, Simone M. Ritter, Laura Steenbergen. 2018. Transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS) enhances divergent thinking. Neuropsychologia 111 (2018) 72–76.
 • Clark, K.B., Naritoku, D.K., Smith, D.C., Browning, R.A., Jensen, R.A., 1999. Enhanced recognition memory following vagus nerve stimulation in human subjects. Nat.Neurosci. 2, 94–98.
 • Sjögren MJ., Hellström PT., Jonsson MA., Runnerstam M., Silander HC., Ben-Menachem E. 2002. Cogniction-enhancing effect of vagus nerve stimulation in patients with Alzheimer’s disease: a pilot study. J Clin Psychiatry. 63(11):972-80.
 • Merrill CA., Johnsson MA., Minthon L., Ejnell H., C-son Silander H., Blennow K., Karlsson M., Nordlund A., Rolstad S., Warkentin S., Ben-Menachem E., Sjögren MJ. Vagus nerve stimulation in patients with Alzheimer’s disease: Additional follow-up results of a pilot study through 1 year. J Clin Psychiatry. 67(8):1171-8.