Stymulator Cogniguard®

Cogniguard wykorzystuję nerw błędny stanowiący część układu przywspółczulnego jako drogę stymulacji wyższych ośrodków mózgowych związanych z przetwarzaniem śladów pamięciowych. Jak wykazały liczne badania naukowe wraz z wiekiem (oraz w przebiegu niektórych chorób) sprawność układu przywspółczulnego obniża się na korzyść układu współczulnego co niesie za sobą szereg konsekwencji klinicznych ze strony układu nerwowego, krążenia oraz pokarmowego. Skutkiem spadku sprawności układu przywspółczulnego jest szereg chorób towarzyszących procesowi starzenia się jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, ale przede wszystkim zaburzenia pamięci.

Jak działa nasze urządzenie?

W oparciu o przeprowadzone przez nas badania naukowe zespół inżynierów zaprojektował stymulator Cogniguard®. Jest to urządzenie medyczne do przezskórnej (nieinwazyjnej) stymulacji gałązki usznej nerwu błędnego. Stymulator składa się z opaski z wbudowanym urządzeniem generującym impulsy elektryczne wraz z parą elektrod stymulujących. Urządzenie indukuje prąd o niewielkim natężeniu docierającym przezskórnie do zakończeń czuciowych nerwu błędnego.

Badania kliniczne

Próby kliniczne urządzenia poprzedziliśmy badaniem bezpieczeństwa oraz skuteczności stymulacji na grupie ochotników w oparciu o metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). W cyklu przeprowadzonych badań wykazaliśmy zmiany aktywności układu limbicznego w odpowiedzi na stymulację nerwu błędnego

Obecnie trwają intensywne badania kliniczne na grupie pacjentów z zaburzeniami pamięci zarówno w postaci zaburzeń łagodnych (MCI) jak i rozpoznaną chorobą Alzheimera. Uzyskane dotychczas wyniki wykazują istotną poprawę pamięci w ponad 60% przypadków przy braku istotnych objawów niepożądanych.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o procesie leczenia? Albo chciałbyś uzyskać więcej informacji o samej technologii? Napisz do nas!

Chcesz dołączyć do projektu?

Jeśli ktoś z Twojej rodziny choruje lub sam chciałbyś przetestować nasze urządzenie, napisz do nas!

Razem z nami zmieniaj świat na lepsze.